Proiect

Proiect ID: 125842 
Titlul proiectului: "EVA – Evolutie, Valoare, Antreprenoriat pentru femei pe piata muncii"

Beneficiar: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului - Sector 6 - Bucuresti