Obiective

Obiectivul general este dezvoltarea unui model unitar, integrat, functional si sustenabil pentru a facilita accesul a 900 de femei pe piata muncii si in mediul de afaceri la nivelul comunitatilor din 3 regiuni, asigurand promovarea egalitatii de gen si respect. Ob. general al proiectului se subsumeaza ob. operational al DMI6.3: „consolidarea principiului accesului egal pentru toti pe piata muncii cu scopul de a creste oportunitatile de angajare ale femeilor si persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile”.

Partenerii urmaresc prin proiect crearea unui mediu propice accesului femeilor pe piata muncii si in mediul de afaceri.Abordarea este una integrata prin dezvoltarea de activitati pentru si cu implicarea femeilor din diferite grupuri tinta: GT1-800 femei care au nevoie de calificare/recalificare pentru a fi competitive pe piata muncii, GT2-100 femei care pot contribui la dezvoltarea comunitatii si la crearea de noi locuri de munca prin dezvoltarea de initiative antreprenoriale si GT3-100 persoane(50 din ONG si 50 din APL) a caror activitate se reflecta in comunitate prin proiecte si politici publice. Modelul reuneste functii complementare:informare, promovare, calificare/recalificare,formare profesionala,schimb de experienta, consultanta in dezvoltarea de afaceri si suport pentru initierea de afaceri