Activitati

1. Management, monitorizare si achizitii publice
2. Informare si publicitate
3. Campania de informare privind egalitatea de gen, de sanse si piata muncii
4. Acreditarea a 8 cursuri de calificare si 2 cursuri de formare profesionala de scurta durata;
5. Organizarea si implementarea de programe de calificare/recalificare adaptate nevoilor pietei muncii
6. Formare profesionala adresata femeilor pentru construirea unei cariere profesionale si dezvoltarea antreprenoriatului
7. Dezvoltarea unei retele interprofesionale pentru sprijinirea integrarii femeilor pe piata muncii si parteneriatului pentru initierea de afaceri
8. Formare profesionala in vederea initierii de activitati independete/afaceri pentru participantele la programele de calificare
9. Acordarea de consultanta pentru minim 175 de femei apartinand GT1 si GT2 care doresc sa initieze activitati independente/afaceri