Grup tinta

ID
Grup ţintă
Valoare
33
Femei
900
83
Personal al autorităţilor publice centrale şi locale
40
94
Personal al organizaţiilor societăţii civile
60